सोयाबीन बाजार भाव

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/09/2022
कारंजा 4990 5510 5225
राहता 5170 5170 5170
सोलापूर 4910 5220 5200
अमरावती 4800 5412 5106
कोपरगाव 4301 5340 5230
अकोला 4900 5385 5230
चिखली 4750 5150 4950
वाशीम 4650 5431 5000
वाशीम – अनसींग 4850 5200 5050
भोकरदन 4700 4800 4750
मलकापूर 4370 5252 4670
तेल्हारा 4800 5075 4930

 

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/09/2022
उदगीर 5300 5400 5350
तुळजापूर 5000 5250 5200
मोर्शी 4200 5000 4600
नागपूर 4400 5275 5056
ताडकळस 5000 5600 5200
अकोला 5000 5365 5195
वणी 4950 5100 5000
गंगाखेड 5200 5300 5200
देउळगाव राजा 5000 5100 5000
केज 4600 5261 5100
औराद शहाजानी 5300 5319 5309
उमरगा 4000 5230 5100
काटोल 5145 5145 5145
घणसावंगी 5900 6100 5900

 

 

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/08/2022
कारंजा 5800 6260 6125
तुळजापूर 6000 6100 6050
वाशीम 5500 6250 6000
पैठण 5721 5721 5721
गंगाखेड 6300 6500 6300
निलंगा 6000 6340 6200
उमरगा 5901 6101 6000

 

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/08/2022
लासलगाव 4500 6215 6170
लासलगाव – विंचूर 3000 6151 6000
औरंगाबाद 5500 6001 5750
राहूरी -वांबोरी 6100 6100 6100
कारंजा 5850 6200 6075
तुळजापूर 6000 6150 6100
राहता 6100 6171 6150
नागपूर 5400 6275 6056
हिंगोली 5600 6050 5825
कोपरगाव 5500 6143 6100
लातूर 6080 6411 6350
जालना 5400 6125 6050
अकोला 5350 6345 6100
परभणी 6000 6200 6100
मुर्तीजापूर 6050 6225 6165
मलकापूर 5425 6045 5860
गेवराई 5699 5879 5850
गंगाखेड 6300 6500 6300
नांदगाव 5100 6100 5800

 

ADM (टीना), लातूर आणि इतर खरेदी केंद्र

02/08/22

 खरेदी केंद्र

 

प्रति क्विंटल भाव

गुणवत्ता दर्जा – 12:03:02

(12  ओलावा, 3 खराब आणि किडलेले, 2 माती अन्य

लातूर  जिल्हा  
ADM लातूर प्लांट 6400
शिरूर ताजबंद 6345
शिरूर अनंतपाळ 6350
किनगाव 6340
किल्लारी 6350
निलंगा 6345
लोहारा 6340
कासार शिरसी 6335
वलांडी 6335
रेणापूर 6365
तांदुळजा 6345
आष्टामोड 6350
निटूर 6340
उस्मानाबाद  जिल्हा  
येडशी 6340
कळंब 6345
घोगरेवाडी 6350
वाशी 6320
उस्मानाबाद 6340
ईट 6320
तुळजापूर 6340
सोलापूर जिल्हा  
गौडगाव 6330
बीड जिल्हा  
अंबाजोगाई 6345
बर्दापुर 6355
केज 6335
बनसारोळा 6340
नेकणुर 6325
नांदेड जिल्हा  
अर्धापूर (खडकूत) 6300
नायगाव 6300
जांब (नांदेड) 6335
खरेदी केंद्रावर जाण्यापूर्वी फोन करून जाणे ही विनंती.लातूर प्लांट खरेदी वेळसकाळी 07:00 ते 6:00 राहील  संपर्क क्रमांक – (02382279170). बाहेरील खरेदी केंद्रावर खरेदी वेळसकाळी 9:00 ते 6:00 राहील

 

 किसानमित्र शेतमाल खरेदी केंद्र, लातूर.

सोयाबीन बाजारभाव- 02/08/22

 

बाजारभाव = 6400/-

 अधिक माहितीसाठी संपर्क :- 8149764403 
 

सोयाबीन घेऊन येण्याची वेळ:- सकाळी 9:00am ते दुपारी 2:00pm.(येण्याचे आधी आपली बुकिंग खालील नंबर वर खात्री करूनच यावे.)

 

 

पतंजली फुड्स लि. वाशिम
02/08/22
 

ठिकाण

 

प्रति क्विंटल भाव

वाशिम 6200
रिसोड 6100
मेडशी 6100
मं.पीर 6100
 अधिक माहितीसाठी संपर्क :- 8975458935 

 

 

 आदर्श ॲग्रो इंडस्ट्रीज, लातूर

सोयाबीन बाजारभाव- 02/08/22 

बाजारभाव कॉलिटी कंडिशन
 

6400/-

 

ओलावा=12%

खराब =1%

माती=1% 

 

अधिक माहितीसाठी संपर्क :- 9922995169