सोन्याचे आजचे भाव

ग्रॅम   सोन्याचे भाव (22 कॅरेट)
1  ग्रॅम 4,793
8 ग्रॅम 38,344
10 ग्रॅम 47,930
100 ग्रॅम 4,79,300

 

ग्रॅम   सोन्याचे भाव (24 कॅरेट)
1  ग्रॅम 5,228
8 ग्रॅम 41,824
10 ग्रॅम 52,280
100 ग्रॅम 5,22,800