आजचे दिवसभरातील बाजार भाव

सोयाबिन

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/09/2022
लासलगाव – विंचूर 3000 5357 5200
माजलगाव 4500 5011 4900
परळी-वैजनाथ 4750 5031 4831
सेलु 3600 4950 4950
कन्न्ड 4500 4805 4700
तुळजापूर 4700 4950 4800
धुळे 4900 4925 4925
सोलापूर 4205 5075 4700
अमरावती 4750 5155 4952
सांगली 4500 5050 4775
नागपूर 4300 4900 4750
हिंगोली 4600 5080 4840
कोपरगाव 4500 5121 5061
लातूर 4610 5331 5200
जालना 4161 4950 4900
अकोला 4400 5340 5065
मालेगाव 3500 5151 4800
चिखली 4600 4900 4750
हिंगणघाट 4500 5205 4810
बीड 4996 5000 4998
वाशीम 4950 5265 5000
वाशीम – अनसींग 4850 5200 5050
भोकरदन 5100 5200 5150
भोकर 4059 4848 4453
हिंगोली- खानेगाव नाका 4800 5100 4950
मलकापूर 4250 5100 4805
जामखेड 4000 4500 4250
गेवराई 4000 4600 4300
गंगाखेड 5100 5200 5100
देउळगाव राजा 4100 5100 5000
आंबेजोबाई 4650 4950 4850
औराद शहाजानी 4708 5125 4900
नांदूरा 4000 5201 5201
उमरखेड 5200 5500 5300
उमरखेड-डांकी 5200 5500 5300
सिंदी(सेलू) 4205 4805 4650

 

कांदा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/09/2022
कोल्हापूर 500 1600 1000
औरंगाबाद 200 800 500
जुन्नर – नारायणगाव 300 1200 800
सोलापूर 100 2000 900
धुळे 110 900 700
जळगाव 250 1300 800
पंढरपूर 100 1601 900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 500 1500 1000
पुणे- खडकी 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी 700 1300 1000
पुणे-मोशी 300 10000 650
जामखेड 100 1500 800
येवला 170 1475 900
येवला -आंदरसूल 200 1414 1000
लासलगाव 600 1435 1160
लासलगाव – निफाड 400 1211 1001
लासलगाव – विंचूर 500 1400 1125
चांदवड 600 1311 850
मनमाड 300 1321 1000
कोपरगाव 250 1435 1000
कोपरगाव 300 1301 1090
पिंपळगाव बसवंत 520 1765 1200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 500 1075 900
वैजापूर 200 1250 900

 

तूर

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/09/2022
भोकर 6525 7100 6812
अमरावती 7250 7750 7500
लातूर 6500 8100 7500
अकोला 4050 7870 7250
अमरावती 7750 8000 7875
मालेगाव 3500 7000 6000
चिखली 5600 7500 6550
नागपूर 7450 7650 7600
हिंगणघाट 6900 7900 7420
वाशीम – अनसींग 7050 7500 7250
हिंगोली- खानेगाव नाका 7000 7400 7200
मलकापूर 5800 8000 7630
गंगाखेड 7000 7200 7000
सेलु 7581 7581 7581
आंबेजोबाई 6800 6800 6800
औराद शहाजानी 5651 6601 6366
नांदूरा 7250 8100 8100
सिंदी(सेलू) 0 7240 6250
जालना 4000 7400 6900
माजलगाव 6250 7220 7100
बीड 6101 6335 6218
गेवराई 5500 7178 6340
परतूर 6900 7100 7050
सेलु 7150 7500 7350
देउळगाव राजा 6401 6401 6401
औराद शहाजानी 6500 7880 7190

 

हरभरा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/09/2022
पुणे 5500 5600 5550
माजलगाव 3800 3974 3850
भोकर 3333 4141 3737
हिंगोली 3900 4320 4110
सेलु 4400 4400 4400
नांदूरा 3500 3900 3900
चिखली 3900 4200 4050
मलकापूर 3450 4000 3860
धुळे 3500 4100 3905
मालेगाव 3200 6000 4300
लातूर 3800 4600 4200
बीड 3501 3850 3716
हिंगोली- खानेगाव नाका 4000 4100 4050
औराद शहाजानी 4150 4150 4150
जालना 3500 4250 3700
अकोला 3225 4375 4000
अमरावती 4000 4365 4182
नागपूर 4200 4400 4350
हिंगणघाट 3600 4520 4110
जामखेड 3500 4000 3750
कोपरगाव 3500 4281 4001
गेवराई 3600 4113 3850
देउळगाव राजा 3200 3200 3200
सिंदी(सेलू) 3950 4405 4250

Leave a Comment